เคสการรักษาฟันห่าง

Case 1

Case 2

เคสการรักษาของคลินิกแฟรี่เดนท์

ฟันห่าง
ฟันเหยิน
ฟันซ้อน
เคยถอนฟันกราม