เคสการรักษาฟันเขี้ยวฝังในขากรรไกร

Case 1

เคสการรักษาของคลินิกแฟรี่เดนท์

ฟันห่าง
ฟันเหยิน
ฟันซ้อน
เคยถอนฟันกราม