คลินิกทันตกรรมหมอเจสซี่ หรือ Jessie Dental Clinic

เดิมชื่อคลินิกแฟรี่เดนท์ (Fairydent Dental Clinic) เป็นคลินิกทันตกรรมครบวงจร คลินิกทำฟันเชียงใหม่ ที่เปิดให้บริการมาเป็นเวลากว่า 8 ปี ด้วยนำทีมทันตแพทย์โดยหมอเจสซี่ ผู้เชี่ยวชาญผ่านการอบรมความรู้ทางทันตกรรม และหลักจิตวิทยา เน้นการจัดฟันปรับรูปหน้าให้สวยงาม ไม่เพียงแต่เรียงฟันแต่ยังวางแผนตำแหน่งฟันหน้าให้อยู่ในตำแหน่งที่สวยธรรมชาติไม่งุ้มเกินไป

คลินิกหมอเจสซี่ให้บริการด้วยความสุภาพ อ่อนน้อม เป็นกันเอง พร้อมให้คำปรึกษาในทุกกรณีด้วยความเต็มใจควบคู่ไปกับเครื่องมือทันสมัย จนได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าผู้มาใช้บริการจำนวนมากกว่า 10,000 คน

โปรโมชั่น พิเศษ

บริการของเรา

รีวิวจากลูกค้า

ทีมทันตแพทย์แฟรี่เดนท์