รักษารากฟัน

การรักษารากฟัน คือ?

การรักษารากฟัน เป็นการรักษาทางทันตกรรมเพื่อต้องการเก็บฟันไว้ หลีกเลี่ยงการถอนฟันในกรณีที่คนไข้มีปัญหาในช่องปาก หรือเกิดปัญหากับฟันขั้นรุนแรง ซึ่งในอดีตมีทางเดียวที่ทันตแพทย์ทำได้คือต้องถอนฟันซี่นั้นออก แต่ในปัจจุบันวิทยาการทางทันตกรรมได้มีการพัฒนาขึ้นมากมาย ในปัจจุบันสามารถเก็บรักษาฟันซี่ที่ถูกทำลายประสาทฟันได้ด้วยวิธีการรักษารากฟัน
ในกรณีที่คนไข้ปวดฟัน ซึ่งอาจเกิดจากมีฟันผุในขั้นรุนแรงถึงโพรงประสาทฟัน ทำให้เกิดการอักเสบของเนื้อเยื่อประสาทฟัน การรักษารากฟันจึงเป็นทางเลือกเพื่อที่จะสามารถเก็บฟันซี่นั้นๆ ไว้ได้

ทำไมต้องรักษารากฟัน

การรักษารากฟัน เป็นการรักษาเนื้อเยื่อประสาทฟันในคลองรากฟัน หรือในส่วนของโพรงประสาทฟัน ซึ่งเป็นการกำจัดประสาทฟันที่อักเสบ หรือเป็นหนองออก ส่งผลทำให้อาการเจ็บปวดหายไป
ทันตแพทย์ยังสามารถทำการเก็บรักษาฟันแท้ของคุณให้คงอยู่ต่อไปได้ โดยหลังจากที่ทำการรักษารากฟันเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทันตแพทย์จะต้องทำการบูรณะฟันซี่นั้นๆให้สามารถใช้เคี้ยวอาหารได้ตามปกติโดยการทำเดือยฟัน และครอบฟันต่อจากการรักษารากฟัน

สาเหตุที่ต้องทำการรักษารากฟัน

เพราะการปล่อยให้ฟันผุเป็นเวลานาน จนทำให้เกิดการอักเสบลึกเข้าไปใกล้โพรงประสาทฟัน ส่งผลให้เชื้อแบคทีเรียที่อยู่ในน้ำลายเข้าไปในโพรงประสาทฟันและทำอันตรายต่อประสาทฟันอย่างแรง
หรือกรณีที่ฟันแตกหักที่เกิดจากอุบัติเหตุ ฟันถูกกระแทกอย่างแรง ก็อาจทำให้ส่วนปลายประสาทฟันตายได้ หากไม่ได้รักษาก็จะเกิดการอักเสบเป็นหนองที่รากฟันตามมา ทำให้เริ่มมีอาการปวดฟันซึ่งอาจจะปวดแบบเป็นๆ หายๆ หรือปวดเป็นระยะ ปวดอย่างรุนแรงจนกระทั่งนอนไม่หลับ โดยอาจจะมีอาการร่วมกับเหงือกบวมได้

คลินิกทันตกรรมแฟรี่เดนท์

ตั้งอยู่ถนนหลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตรงข้ามอาคารจอดรถใหม่ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(อาคาร S1 ที่มี ธ.กรุงไทย และ คาเฟ่ Amazon)

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Facebook : FairyDent Dental
Line : @fairydent
Instagram : Fairydentcm
Call : 094-6204009 , 091-0765753