รากเทียม

รากฟันเทียม

การทำรากฟันเทียม เป็นอีกวิธีหนึ่งของการรักษาทางทันตกรรมที่จะช่วยให้ผู้ที่มีปัญหาสูญเสียฟันไปจากสาเหตุต่างๆ เช่น ฟันแตก ฟันหัก ฟันผุ ได้รับการทดแทนฟันขึ้นมาใหม่โดยการทำรากฟันเทียม ซึ่งนอกจากเป็นการช่วยเรื่องความสวยงามแล้ว ประโยชน์ที่สำคัญอีกประการของรากฟันเทียมคือ ช่วยในเรื่องของการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นการบดเคี้ยว หรือการพูดจา เป็นต้น
นอกจากนี้การทำรากฟันเทียมยังให้ความรู้สึกธรรมชาติมากกว่าการทำฟันปลอมโดยทั่วไปอีกด้วย กล่าวได้ว่าทันตกรรมรากฟันเทียม เป็นวิวัฒนาการทางวงการทันตแพทย์ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยสร้างฟันเทียมให้สามารถทำหน้าที่ได้ใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติอย่างมากที่สุด
เมื่อทันตแพทย์ทำการฝังรากฟันเทียมลงบนกระดูกขากรรไกรเพื่อทดแทนรากฟันธรรมชาติที่ต้องสูญเสียไป ตัวของรากฟันเทียมจะยึดอยู่กับกระดูกขากรรไกรได้อย่างแข็งแรง ทำให้รู้สึกเป็นธรรมชาติใกล้เคียงกับฟันของคุณมากที่สุด ไม่ต้องกังวลเรื่องการหลุดในขณะใช้งาน ซึ่งแตกต่างจากการใส่ฟันปลอม หรือการทำสะพานฟัน

องค์ประกอบของรากฟันเทียม

สำหรับองค์ประกอบของรากฟันเทียมนั้น ประกอบไปด้วย
1. ตัวรากฟันเทียม
ซึ่งตัวรากฟันเทียมเป็นส่วนที่ถูกฝังเข้าไปในกระดูกขากรรไกร ทำหน้าที่เป็นรากฟัน โดยจะถูกออกแบบให้มีรูปร่างและลักษณะพื้นผิวรวมถึงการใช้งานที่สามารถทดแทนรากฟันธรรมชาติได้
2. ตัวแกนฟันปลอม
องค์ประกอบนี้ทำจากวัสดุไททาเนียม เป็นส่วนที่ทันตแพทย์จะนำมาสวมเข้ากับตัวรากฟันเทียมภายหลังจากที่ยึดส่วนที่ 1 เข้ากับกระดูกขากรรไกรแล้ว มีหน้าที่ยึดแกนฟันปลอม หรือครอบฟันให้เข้ากับรากเทียม
3. ตัวฟันปลอม หรือครอบฟัน
ส่วนนี้จะอยู่ส่วนด้านบนของเหงือก มีรูปร่างและลักษณะเหมือนฟันธรรมชาติ

รากฟันเทียม Dental Implant
รากฟันเทียม (หรือรากเทียม) คือฟันปลอมแบบติดแน่นชนิดหนึ่ง เป็นการทดแทนฟันขึ้นมาใหม่โดยการขันน็อตรูปร่างเดียวกับรากฟันเข้าไปในกระดูกขากรรไกรเพื่อทดแทนฟันที่ถูกถอนไป

โดยรากเทียมจะให้ความรู้สึกตอนใช้งานเป็นธรรมชาติมากกว่าการทำฟันปลอมถอดได้ โดยกล่าวได้ว่าทันตกรรมรากฟันเทียม เป็นวิวัฒนาการทางวงการทันตแพทย์ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยสร้างสิ่งทดแทนให้สามารถทำหน้าที่ได้ใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติถึง 96%

องค์ประกอบของรากฟันเทียม
สำหรับองค์ประกอบของรากฟันเทียมนั้น ประกอบไปด้วย


1. ตัวรากฟันเทียม (Screw)
เป็นส่วนที่ถูกฝังเข้าไปในกระดูกขากรรไกร ทำหน้าที่เป็นรากฟัน โดยจะถูกออกแบบให้มีรูปร่างและลักษณะพื้นผิวรวมถึงการใช้งานที่สามารถทดแทนรากฟันธรรมชาติได้
2. ตัวแกนรองรับครอบฟัน (Abutment)
องค์ประกอบนี้ทำจากวัสดุไทเทเนียม เป็นส่วนที่ทันตแพทย์จะนำมาสวมเข้ากับตัวรากฟันเทียมภายหลังจากที่ยึดส่วนที่ 1 เข้ากับกระดูกขากรรไกรแล้ว มีหน้าที่ยึดแกนฟันปลอม หรือครอบฟันให้เข้ากับรากเทียม
3. ครอบฟันบนรากเทียม (Crown)
ส่วนนี้จะอยู่ส่วนด้านบนของเหงือก มีรูปร่าง และลักษณะเหมือนฟันธรรมชาติ

คลินิกทันตกรรมแฟรี่เดนท์

ตั้งอยู่ถนนหลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตรงข้ามอาคารจอดรถใหม่ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(อาคาร S1 ที่มี ธ.กรุงไทย และ คาเฟ่ Amazon)

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Facebook : FairyDent Dental
Line : @fairydent
Instagram : Fairydentcm
Call : 094-6204009 , 091-0765753