จัดฟัน

จัดฟัน คือ?

จัดฟัน เป็นการรักษาทางทันตกรรมแขนงหนึ่ง ซึ่งรักษาเกี่ยวกับการแก้ไขการเรียงตัวของฟัน และนอกจากการแก้ไขการเรียงตัวของฟันแล้ว การจัดฟันก็สามารถช่วยแก้ไข หรือปรับปรุงระบบการบดเคี้ยวของคุณให้เป็นปกติอีกด้วย ซึ่งการรักษาด้วยวิธีการจัดฟัน ควรจะทำภายใต้การรักษาของทันตแพทย์เฉพาะสาขาวิชาจัดฟัน เพื่อให้ผลลัพธ์ที่ออกมาภายหลังจัดฟันนั้นดีที่สุด

ฟันแบบไหนควรจัดฟัน?

เมื่อฟันไม่เรียงตัว การทำความสะอาดจะยากขึ้น และทำให้เกิดฟันผุ เป็นโรคเหงือก นอกจากนี้ ฟันที่สบกันไม่สนิทจะทำให้เคี้ยวอาหารไม่ละเอียด อีกทั้งยังเป็นปัญหาเกี่ยวกับการพูดที่เกิดจากการสบของฟันอีกด้วย

1. ฟันบนยื่น = ยื่นออกมาข้างหน้ามากไป
2. ฟันล่างยื่น = ออกมาข้างหน้ามากไป
3. ฟันกัดคร่อม = ไม่สามารถขบได้พอดีกับฟันล่าง
4. ฟันสบเปิด = เมื่อขบฟันและแล้วมีช่องว่างระหว่างฟันบนกับฟันล่าง
5. ฟันห่าง = มีช่องว่างระหว่างฟันหรือฟันที่ขึ้นไม่เต็ม
6. ฟันกัดเบี้ยว = จุดศูนย์กลางของฟันบนไม่ตรงกับฟันล่าง
7. ฟันซ้อน = ฟันที่ขึ้นมามากเกินไปจนเกทับกัน

ขั้นตอนการจัดฟันครั้งแรก

การจัดฟันครั้งแรกทำอะไรบ้าง ไปดูขั้นตอนการจัดฟันครั้งแรกกันเลย

1. ปรึกษาทันตแพทย์ เมื่อตัดใจว่าจะจัดฟันแล้ว เข้าไปปรึกษาทันตแพทย์ได้เลย คุณหมอจะให้คำปรึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดฟัน ค่าใช้จ่ายในการจัดฟัน และแผนการจัดฟัน
2. การจัดฟันวันแรกคุณหมอจะตรวจสุขภาพในช่องปากและทำการรักษาความผิดปกติต่าง ๆ หลังจากเรียบร้อยแล้ว ทันตแพทย์จะพิมพ์ปากและเอ็กซเรย์เพื่อวิเคราะห์ โครงสร้างกระดูกใบหน้าขากรรไกรและลักษณะของฟัน เพื่อวางแผน ในการจัดฟันและรักษา
3. ติดเครื่องมือจัดฟัน ซึ่งช่วงแรกจะรู้สึกระคายเคืองเพราะยังไม่ค่อยชินกับลวดหรือเครื่องมือจัดฟัน และอาจจะรู้สึกปวดและเสียวฟัน ซึ่งอาการเหล่านี้จะค่อยๆดีขึ้นภายในสัปดาห์แรก
4. ปรับเครื่องมือ และเปลี่ยนยาง ทุกๆเดือน

คลินิกทันตกรรมแฟรี่เดนท์

ตั้งอยู่ถนนหลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตรงข้ามอาคารจอดรถใหม่ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(อาคาร S1 ที่มี ธ.กรุงไทย และ คาเฟ่ Amazon)

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Facebook : FairyDent Dental
Line : @fairydent
Instagram : Fairydentcm
Call : 094-6204009 , 091-0765753