รากฟันเทียม

การฝังรากฟันเทียมเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงที่ได้ผลลัพธ์การใช้งานเสมือนฝันธรรมชาติต้องทำโดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางโดยจะฝันวัสดุไทเทเนี่ยมที่มีรูปร่างคล้ายรากฟันลงบนกระดูกขากรรไกร เมื่อฝังรากเทียมบนกระดูกขากรรไกรจนได้เวลา 3-6 เดือน เพื่อให้รากฟันยึดติดกับกระดูกขากันไกลได้ดีหลังจากนั้นจึงใส่เดือยรองรับครอบฟันลงบนรากเทียมเพื่อใช้เป็นที่รองรับการครอบฟันต่อไป

รากฟันเทียม Dental Implant

รากฟันเทียม (หรือรากเทียม) คือฟันปลอมแบบติดแน่นชนิดหนึ่ง เป็นการทดแทนฟันขึ้นมาใหม่โดยการขันน็อตรูปร่างเดียวกับรากฟันเข้าไปในกระดูกขากรรไกรเพื่อทดแทนฟันที่ถูกถอนไป

โดยรากเทียมจะให้ความรู้สึกตอนใช้งานเป็นธรรมชาติมากกว่าการทำฟันปลอมถอดได้ โดยกล่าวได้ว่าทันตกรรมรากฟันเทียม เป็นวิวัฒนาการทางวงการทันตแพทย์ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยสร้างสิ่งทดแทนให้สามารถทำหน้าที่ได้ใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติถึง 96%

องค์ประกอบของรากฟันเทียม

องค์ประกอบของรากฟันเทียม
สำหรับองค์ประกอบของรากฟันเทียมนั้น ประกอบไปด้วย

1. ตัวรากฟันเทียม (Screw) เป็นส่วนที่ถูกฝังเข้าไปในกระดูกขากรรไกร ทำหน้าที่เป็นรากฟัน โดยจะถูกออกแบบให้มีรูปร่างและลักษณะพื้นผิวรวมถึงการใช้งานที่สามารถทดแทนรากฟันธรรมชาติได้

2. ตัวแกนรองรับครอบฟัน (Abutment) องค์ประกอบนี้ทำจากวัสดุไทเทเนียม เป็นส่วนที่ทันตแพทย์จะนำมาสวมเข้ากับตัวรากฟันเทียมภายหลังจากที่ยึดส่วนที่ 1 เข้ากับกระดูกขากรรไกรแล้ว มีหน้าที่ยึดแกนฟันปลอม หรือครอบฟันให้เข้ากับรากเทียม

3. ครอบฟันบนรากเทียม (Crown) ส่วนนี้จะอยู่ส่วนด้านบนของเหงือก มีรูปร่าง และลักษณะเหมือนฟันธรรมชาติ

คลินิกทันตกรรมแฟรี่เดนท์

ตั้งอยู่ถนนหลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตรงข้ามอาคารจอดรถใหม่ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(อาคาร S1 ที่มี ธ.กรุงไทย และ คาเฟ่ Amazon)

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Facebook : FairyDent Dental
Line : @fairydent
Instagram : Fairydentcm
Call : 094-6204009 , 091-0765753